Sertifitseerimisulatus

Kohustuslik sertifitseerimine

Sõltuvalt tehnilise kirjelduse staatusest, võib sertifitseerimine toimuda kohustuslikus või vabatahtlikus korras järgides erinevaid protseduure ja tõendamissüsteeme

Jrk nrToodeNormdokumentTõendamissüsteem
1Müüritise tootedEN 771-3:2011+A1:2015
EN 771-2:2011+A1:2015
EN 771-4:2011+A1:2015
2+
2Tsement, ehituslubi, täitematerjalid, mört, betooni parandustooted ja lisandidEN 197-1:2011
EN 459-1:2010
EN 998-2:2016
EN 1504-2:2004
EN
EN 1504-3:2005
EN 934-2:2009+A1:2012
EN 12878:2005
EN 12878:2005/AC:2006
EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004
1+
1
2+
3Betoonvalmistooted
EN 1168:2005+A3:2011
EN 12794:2005+A1:2007
EN 12794:2005
+A1:2007/AC:2008
EN 13224:2011
EN 13225:2013
EN 14843:2007
EN 14991:2007
EN 14992:2007+A1:2012
EN 15050:2007+A1:2012
EN 13747:2005+A2:2010
EN 15258:2008
2+
Toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 305/2011 kohaselt:
Jrk nrToodeNormdokumentTõendamissüsteem
1BetooniseguEVS-EN 206:2014+A2:20212+
Betoonisegu toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määruse nr. 49 ja 74 kohaselt
Jrk nrToodeNormdokumentTõendamissüsteem
1Tee-ehitustoodeEVS-EN 13285: 20182+

Vabatahtlik sertifitseerimine

Jrk nrTootegruppNormdokument
1Tsement, ehituslubi, täitematerjalid, mört, betooni parandustooted ja lisandidEE Silikaat ST 5:05
EVS 925:2015+A1:2020
EVS 927:2018
2Eritüübilised betoonvalmistootedEVS-EN 13369:2018
EVS-EN 13230-1:2016
EVS-EN 13230-2:2016
3SoojusisolatsioonitootedEVS-EN 13163:2016
EVS-EN 13172:2012
4ViimistlustootedEVS-EN 1338:2003+AC:2006
EVS-EN 1339:2003+AC:2006
EVS-EN 1340:2003+AC:2006
Harmoneeritud standarditega katmata ehitustoodete ja -materjalide sertifitseerimine