Tutvustus

Tallinna Sertifitseerimisasutuse tegevusvaldkond

Vabatahtlikul sertifitseerimisel

 • toodete ja tootmisohje vastavuse hindamine ja tõendamine (sertifitseerimine);
 • akrediteeritud asutusena toodete ja tootmisohje sertifikaatide väljastamine;
 • järelevalve teostamine toodete ja tootjate tootmisohje üle.

Kohustuslikul sertifitseerimisel

 • toodete ja tootmisohje toimivuse püsivuse hindamine ja tõendamine (sertifitseerimine);
 • teavitatud asutusena CE-märgistuse aluseks oleva toote toimivuse püsivuse ja tootmisohje sertifikaadi väljastamine;
 • järelevalve teostamine toodete ja tootjate tootmisohje üle.

Taust

Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ on välja kasvanud Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutusest (TTÜ Sertifitseerimisasutus). Tehnikaülikooli asutusena loodud sertifitseerimise tavad, teadmised ja personal on kandunud Tallinna Sertifitseerimisasutuse OÜ tegusasse tulevikku.

Akrediteering ja teavitus

Tallinna Sertifitseerimisasutus on akrediteeritud kui toote sertifitseerimisasutus ehitustoodete ja -materjalide valdkonnas akrediteerimistunnistus nr PC 017, 31.12.2021 (esmakordselt TTÜ Sertifitseerimisasutusena 09.07.2004).

TTJA otsusega nr 07.01.2022 nr 1-7/22-012 anti Tallinna Sertifitseerimisasutusele õigus tegutseda teavitatud asutusena. Euroopa Komisjon andis tunnusnubri “1504” Tallinna Sertifitseerimisasutusele 10.01.2022. Eelnevalt anti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja TTJA otsustega nr 31, 14.07.2004, nr 36, 16.09.2004, nr 39, 16.02.2005; nr 47, 06.02.2006; nr 58, 14.07.2006, nr 75, 05.04.2007; nr 78, 26.07.2007; nr 88, 21.12.2007; nr 93, 02.06.2008; nr 103, 02.07.2009, nr 109, 19.11.2009, nr 119 21.06.2010, nr 165 17.06.2013 ja 12.10.17 nr 1-10/17-349 TTÜ Sertifitseerimisasutusele õiguse tegutseda teavitatud sertifitseerimisasutusena ja Euroopa Komisjoni poolt anti TTÜ Sertifitseerimisasutusele kui teavitatud asutusele tunnusnumber 1504. Nüüd on need õigused Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ’l.

Logo kasutus

Tallinna Sertifitseerimisasutuse (edaspidi Talsert) logo on kaitstud kaubamärgina ja selle kasutamise loa saamiseks tuleb pöörduda info@talsert.ee

TalSert logo koosneb märkeruudust, kontrollmärgendist ja tekstist TalSert. Logo saadetakse .pdf, vektorgraafika või .png failina päringu korral. Logo võib kasutada ainult TalSert kirjaliku loa korral.

Logo kasutuse piirangud:

 • Logo ei tohi kasutada dokumentidel, millel puudub luba ja seos logo omanikuga TalSert;
 • logo võib kasutada reklaam- ja infomaterjalides juhul kui sellel on luba ja seos logo omanikuga TalSert;
 • TalSert klient võib logo kasutada ainult juhul kui seaduse “Toote nõuetele vastavuse seadus” ja TalSert lepingust tulenevad kohustused on täidetud;
 • logo ei või kasutata väiksemana kui 5×10 mm;
 • logo ümber peab jääma tähe „a“ suurune vaba ala;
 • Keelatud on logo muutmine ja ebakvaliteetne eksponeerine.

Päringupõhiselt saadetakse avaliku infona:

 • sertifitseerimisega seotud tasumäärad
 • kaebuste ja apellatsioonide käsitlemise kord